Spring til indhold

Biler

Nedenstående retningslinier for indregistrering af biler for EU-borgere (privatpersoner og ikke diplomater) gælder for hele Østrig. Adresser mv. gælder dog kun Wien.

Fra bilforhandleren i Danmark skal der medbringes følgende: 

1.   Tekniske data, herunder typecode og motornummer 

2.   En CoC-erklæring (Certificate of Conformity) 

3.   Faktura 

Typegodkendelse ("Typenschein"/"Einzelgenehmigung")
 
For visse bilmærker er det muligt at få den østrigske generalimportør til at udfærdige en "Typenschein", og det vil i hvert enkelt tilfælde være nødvendigt at kontakte den relevante generalimportør. Skulle denne ikke have mulighed for at udfærdige en sådan, skal der udstedes et "Datenblatt" for bilen, og til brug herfor skal generalimportøren have en kopi af CoC-erklæringen samt oplysning om 

1.   Biltype 

2.   Årgang 

3.   Dato for  1. indregistrering 

4.   Stelnummer 

5.   Motornr. 

6.   Antal KW og HK,  PS 

7.   Motorcode 

Herefter skal man i Wien henvende sig til 

Landesfahrzeugprüfstelle (MA46) 
7. Haidequerstrasse 5
1110 Wien
Tlf.   +43 1 955 59
Fax +43 1 4000 999220
E-Mail:  landesfahrzeugpruefstelle@ma46.wien.gv.at 

Det bemærkes, at bilen skal opfylde de østrigske normer/retningslinjer for at opnå typegodkendelse.

Afgifter

Med bilens danske dokumenter, dokumenterne fra MA 46 og en "Meldezettel" rettes henvendelse til det lokale Finanzamt, hvor afgifterne betales. 

Nummerplader, registreringsattest ("Zulassungschein")  

Med "Typenschein" udstedt af generalimportøren eller dokumenterne fra MA 46 og Finanzamt skal man rette henvendelse til et lokalt forsikringsselskab, der herefter foretager indregistrering. Ansvarsforsikring for bilen er lovpligtig.

Det er lovpligtigt altid at have registreringsattest ("Zulassungschein"), første­hjælps­udstyr, advarselstrekant  og neonfarvet sikkerhedsvest i bilen.