Spring til indhold

Ægteskab

I Østrig kan der ikke foretages kirkelig vielse med  retsgyldighed. Man skal vies på et "Standesamt".

Indgåelse af ægteskab i Østrig kræver følgende dokumenter:   

  • Pas
  • Ægteskabsattest
  • Folkeregisterudskrift
  • Fødsels- og dåbs-/navneattest eller navnebevis
  • Eventuel skilsmissedom eller skilsmissebevilling
  • Eventuel dødsattest

Ægteskabsattesten udstedes af Borgerservice i den seneste bopælskommune i Danmark. Er den pågældende fraflyttet Danmark, skal kommunen dog have ægteskabsattester fra de lande, han/hun har haft fast bopæl i under fraværet fra Danmark, inden en international ægteskabsattest, dvs. en "international civilstandsattest", kan udstedes.

Til brug for udstedelse af ægteskabsattesten skal der udfyldes en ægteskabserklæring:

Tysk ægteskabserklæring
Engelsk ægteskabserklæring  

For dokumenterne nævnt i pkt. 3-6 gælder, at disse enten skal være internationale eller oversat til tysk  af en statsautoriseret translatør. 

En dansk skilsmisse har ikke umiddelbar retsgyldighed i Østrig. Vielsesmyndigheden ("Standesamt") træffer afgørelse om, hvorvidt den selv kan anerkende skilsmissen, eller om spørgsmålet om anerkendelse skal forelægges for en domstol ("Bezirksgericht").

I Østrig kan der ikke foretages kirkelig vielse med retsgyldighed. Man skal vies på et "Standesamt".

Hvis en eller begge vordende ægtefæller bor i Østrig, skal vielsen bestilles ved "Standesamt" i den kommune, hvor man bor.

Hvis ingen af parterne bor eller har boet i Østrig, skal vielsen bestilles ved

Magistratsabteilung 26
Standesamt Wien Brigittenau - Zentrale Agenden
Dresdner Strasse 93
1200 Wien
Tlf. +43 1 4000 35415

Vielsen på "Standesamt" forudsætter ingen vidner, en kirkelig vielse skal foregå for to vidner.

Taler en eller begge vordende ægtefæller ikke tilstrækkeligt tysk, skal der både ved bestillingen af vielsen og ved selve vielsen medvirke en tolk.

Få yderligere informationer hos Ankestyrelsen.