Spring til indhold

UNODC

United Nations Organisation for Drugs and Crime

Formål
UNODC arbejder for bekæmpelsen af henholdsvis international narkotika og kriminalitet. UNODC er underlagt ECOSOC/FN’s generalforsamling, der behandler og godkender UNODC's budget. 
 
Organisatorisk opdeling
Der er et policy-forum for hvert af de 2 områder, hhv. Narkotikakommissionen, Commission on Narcotic Drugs (CND) og Strafferetskommissionen, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ). CND er det ledende organ i bekæmpelsen af narkotika og beskæftiger sig med produktion, omsætning og misbrugerbehandlingen, mens CCPCJ arbejder med forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme.  

Mødeaktivitet  
CND afholder møde hvert år i foråret. Her diskuteres aktuelle spørgsmål og efterlevelsen af tidligere satte mål. Hvert andet år afholdes i slutningen af efteråret et genoptaget møde, hvor det kommende budget drøftes. Endvidere afholdes intersessionelle møder, hvor de normative og operationelle segmenter af kommissionens arbejdsopgaver tages op.
CCPCJ afholder ligeledes møde hvert år i foråret.
 
Værd at vide
Danmark er fra 2012 indvalgt i CND.

Her kan du læse mere om UNODC's arbejde