Spring til indhold

UNIDO

UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation)

Formål
UNIDO er en af FN’s særorganisationer. Det geografiske hovedarbejdsområde er udviklingslandene. Fokus er udvikling af industri og industrielt samarbejde.
 
Organisation
UNIDO's styrende organer er program- og budgetkomiteen, Programme and Budget Committee (PBC), og styrelsesrådet, Industrial Development Board (IDB). Begge er underlagt generalkonferencen, General Conference (GC). PBC behandler de 2-årige budget- og programforslag og fremsætter anbefalinger til IDB. IDB viderebehandler forslagene, gennemgår gennemførelsen af programmer og fremsætter sine anbefalinger til GC, der foretager den endelige godkendelse af budget og program.

Møder
GC afholdes hvert andet år i ulige år normalt i begyndelsen af december.

PBC og IDB mødes to gange om året i de år, hvor der ikke afholdes GC og én gang i de år hvor GC afholdes

Værd at vide
Danmark er pt. ikke indvalgt i hverken PBC eller IDB.

Her kan du læse mere om UNIDO's arbejde