Spring til indhold

Valgobservatør for OSCE

OSCE udsender observatører til at overvåge valg i deltagerstaterne. Det sker gennem OSCE-institutionen ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights). På denne side kan du læse mere om, hvordan du som dansker kan blive udsendt som valgobservatør for OSCE.

Danmark kan med kort varsel stille med eksperter til konfliktforebyggende opgaver, til fredsbevarende missioner, til humanitære krisesituationer og til at fremme demokrati over alt på kloden. Eksperterne rekrutteres fra Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB), der siden sin oprettelse i 1994 og indtil slutningen af 2011 var kendt som en del af Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB). IHB skiftede med udgangen af 2011 officielt navn og blev til Freds- og Stabiliseringsberedskabet, FSB.

Siden 1995 har IHB/FSB haft sin egen post på finansloven, som sikrer penge til at sende danske FSB’ere af sted, når en akut situation kræver det. 1. september 2008 blev administrationen af beredskabet udliciteret til konsulentfirmaet NIRAS, men det er Udenrigsministeriet, der har det overordnede politiske og koordinerende ansvar.

De danske FSB’ere er en mangfoldig flok af valgeksperter, krisestyringsfolk, logistikere, juridiske eksperter og mange andre, der med kort varsel er parate til at tage ud på internationale opgaver. De internationale opgaver, FSB’erne sendes ud på, koordineres af EU, FN, Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og andre internationale organisationer.

Udsendelsen af officielle danske valgobservatører (uanset om det er OSCE, EU eller eventuelt FN, der organiserer valgobservationen) er igennem mange år foregået på følgende måde:

  • Officielle danske valgobservatører udvælges blandt medlemmerne af Freds- og Stabiliseringsberedskabet, FSB.
  • Når en valgobservation skal gennemføres, henvender OSCE’s kontor for gennemførelse af valgobservationer (eller EU’s tilsvarende sekretariat i Bruxelles) sig direkte til FSB’s sekretariat/NIRAS og anmoder om danske valgobservatører.
  • NIRAS konsulterer Udenrigsministeriet om antallet af danske observatører, der skal udsendes. Til valgobservationsmissioner koordineret af OSCE udsendes oftest 3 % af det totale antal observatører behøvet til en mission.
  • NIRAS finder i FSB-kredsen, ud fra de enkelte personers erfaring og sprogkundskab, det antal valgobservatører, man har besluttet at sende af sted, og tilmelder dem direkte (elektronisk) til OSCE’s kontor for gennemførelse af valgobservationer (eller EU’s tilsvarende).
  • NIRAS skriver kontrakt med de udvalgte valgobservatører til OSCE/ODIHR-valgobservationen samt organiserer rejse, afholdelse af briefing og debriefing m.v. Landekontoret i UM medvirker sædvanligvis i forbindelse med briefing og debriefing.

Yderligere og mere fyldestgørende information vedrørende hvordan du bliver medlem af Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB), hvilke krav der stilles, navne på kontaktpersoner samt links til relevante hjemmesider kan du finde på Udenrigsministeriets hjemmeside om emnet ved at klikke her.