Spring til indhold

OSCE Ministerrådsmøder

Her kan du læse om OSCE's Ministerrådsmøder, finde links til hjemmesider og læse slutdokumenter fra de enkelte års møder.

OSCE's Ministerråd består af udenrigsministrene fra OSCE deltagende stater og mødes normalt en gang om året. Formålet med ministerrådsmøderne er; at diskutere spørgsmål der er relevante for arbejdet i OSCE, gennemgå og vurdere OSCE's aktiviteter for at sikre, at de er tæt forbundne med organisationens centrale politiske mål, samt at træffe de fornødne beslutninger, der er en forudsætning for organisationens fortsatte arbejde.

Ministerrådet blev oprettet i kraft af Paris-charteret for et nyt Europa i 1990, under det oprindelige navn "Rådet af udenrigsministre".

I Helsinki-dokument fra 1992 blev Rådets rolle som det centrale beslutningstagningsorgan for OSCE bekræftet og det fik ved samme lejlighed tilføjet yderligere og mere vidtgående beføjelser vedrørende konfliktforebyggelse og krisestyring.

I Budapest-dokument fra 1994 blev det officielt omdøbt til "Ministerrådet" og heri fik det også endeligt bekræftet dets afgørende politiske rolle.