Spring til indhold

Den økonomiske og miljømæssige dimension

OSCE’s økonomiske og miljømæssige dimension fungerer primært som forum for erfaringsudveksling og normdannelse på områder som økonomisk udvikling, god regeringsførelse og miljø. Deltagerlandene har påtaget sig en række forpligtelser om udvikling af markedsøkonomi og samarbejde på det økonomiske og miljømæssige område.

Arbejdet i den økonomiske dimension
For at understøtte arbejdet og sikre sammenhæng har OSCE udpeget en særlig koordinator for OSCE’s økonomiske og miljømæssige aktiviteter. Stillingen varetages fra 1. februar 2012 af Halil Yurdakul Yigitgüden (Tyrkiet).

Der afholdes indenfor den økonomiske dimension et årligt møde i Prag, Det Økonomiske Forum. Her gennemgås implementeringen af deltagerlandenes forpligtelser på området og aktuelle emner diskuteres.

OSCE’s rolle
Visse deltagerlande, herunder Rusland og landene i Kaukasus og Centralasien, lægger stor vægt på den økonomiske dimension. De ønsker at udvikle et mere operativt samarbejde på området. OSCE besidder dog ikke samme ekspertise som de specialiserede økonomiske organisationer som Verdensbanken, Internationl Monetary Fund (IMF) eller European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), men kan påtage sig en koordinerende, igangsættende og rådgivende rolle. Der foregår løbende drøftelser af, hvorledes OSCE bedst kan bidrage på det økonomiske område i koordination med andre internationale organisationer.

Med vedtagelsen i Maastricht i 2003 af en særlig strategi for den økonomiske og miljømæssige dimension har OSCE lagt fundamentet til et styrket samarbejde om disse spørgsmål, der er afgørende for stabilitet. I strategien betegnes god regeringsførelse som afgørende for en sund udvikling og for at høste frugterne af globaliseringen og sikre en rimelig fordeling af goder. Netop på et sådant område har OSCE en særlig baggrund for at yde bistand.

OSCE har takket være sin øvrige indsats, herunder i felten, stærke bånd til de politiske beslutningstagere, som bistandsorganisationerne og de finansielle institutioner ikke nødvendigvis har. Her kan OSCE spille en formidlerrolle. OSCE vil også indlede et strategisk samarbejde med nogle af FN’s specialorganisationer på området. Der er underskrevet en samarbejdsaftale med UNECE.