Spring til indhold

IAEA

IAEA - International Atomic Energy Agency 

Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) er en international organisation i Wien oprettet i 1957 inden for rammerne af FN. Agenturet spiller en væsentlig rolle i det internationale samfunds bestræbelser med hensyn til at sikre landenes overholdelse af Traktaten om Ikke-spredning af Atomvåben (NPT) af 1968, der er hjørnestenen i den internationale indsats for at hindre spredning af atomvåben. Atomvåbenmagterne forpligter sig i traktaten til ikke at overføre atomvåben til ikke- atomvåbenmagter eller at bistå disse med at fremstille eller erhverve atomvåben. Ikke-atomvåbenmagterne forpligter sig til ikke at modtage eller fremstille atomvåben.

IAEA’s arbejdsopgaver spænder over tre områder, de såkaldte tre søjler: ”safeguards and verification”
(sikkerhedsforanstaltninger og verifikation), ”safety and security” (sikkerhed i relation til beskyttelse af mennesker og miljø mod strålingsfare og terrorisme) og ”science and technology” (videnskab og teknologi).

Disse tre søjler udgør afsættet for Agenturets arbejde for at udvikle brugen af atomteknologi til fredelige formål og for at forhindre anvendelsen af atomenergi til militære formål. I forbindelse med den første søjle indgår Agenturet således aftaler med medlemsstaterne med henblik på at sikre, at staterne overholder deres NPT-forpligtelser, og inspicerer nationale faciliteter for at overvåge, at nukleart materiale ikke udnyttes til militære formål.

IAEA har tidligere været aktivt involveret i afdækningen af omfanget af Iraks atomprogrammer. I nyere tid har spørgsmålet om Nordkoreas atomprogram og, siden 2003, sagen om Irans atomprogram været centrale temaer i Agenturet.

Her kan du læse mere om IAEA's arbejde

Her kan du læse mere om IAEA’s 151 medlemsstater.