Spring til indhold

Praktikant med fokus på politiske og økonomiske spørgsmål

Opgaver
Du vil indgå aktivt i ambassadens arbejde med politiske og økonomiske spørgsmål i forholdet mellem Danmark og Østrig, herunder en række politiske emner, som er centralt på dagsordenen i EU.
 
Typisk bidrager praktikanten til analyser af en række emner indenfor østrigsk inden- og udenrigspolitik med relevans for Danmark. Dertil kommer tilsvarende opgaver i forhold til Makedonien (FYROM), Slovakiet og Slovenien, som varetages fra ambassaden i Wien.
 
Praktikanten bliver inddraget i ambassadens løbende indberetningsarbejde til Udenrigsministeriet i København, men vil også få mulighed for at gennemføre andre analyseopgaver inden for specifikke sektorer i Østrig (sundhed, integration, miljøpolitik etc.). Derudover vil praktikanten bistå med løsning af opgaver for danske virksomheder, som ønsker at komme ind på eller udvikle sig på det østrigske marked. 
 
Forventninger
Du er i gang med en videregående samfundsfaglig uddannelse, sandsynligvis på kandidat-delen. Du skriver flydende og korrekt på dansk. Det er en forudsætning, at du forstår og taler tysk.
 
Der stilles til alle praktikanter krav om en betydelig arbejdsindsats i visse spidsbelastningsperioder. Opgaveområdet for praktikanterne er bredt, og udover ovennævnte opgaver forventes praktikanterne også at deltage i blandt andet praktisk forberedelse og gennemførelse af en række fælles opgaver, deriblandt fx ambassadens arrangementer i Østrig mv.
 
Vilkår
Praktikanterne støttes undervejs i at udarbejde en større rapport til brug for godkendelse af praktikophold, hvis dette er et krav fra uddannelsesinstitutionen. Hver praktikant får tildelt en personlig praktikvejleder.
 
Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanter kan dog modtage et tilskud til dækning af omkostninger på 400,- euro pr. måned. Du kan som praktikant vælge mellem to muligheder:

  1. At få udbetalt tilskuddet på 400,- euro til praktikopholdet som et fast beløb. Hvis du vælger denne løsning, kan du ikke modtage SU, hvis dit praktikophold er en del af din uddannelse.
  2. At få refunderet konkrete dokumenterede udgifter ved praktikopholdet (husleje, rejse til og fra praktikstedet ved begyndelse og afslutning på opholdet, udgifter til vaccinationer og forsikringer, visum og lokal transport mv.) Du vil maksimalt kunne få refusion af udgifter, der svarer til 400,- euro pr. måned. Med denne model fraskriver du dig ikke muligheden for SU, forudsat at praktikopholdet er en del af din uddannelse.


Praktikperiode
Praktikophold tilbydes for perioderne ca. 1. februar – 31. juli og ca. 1. august (eller 1. september) – 31. januar.

Stillingsopslaget for efteråret 2018 bliver slået op i februar 2018.

For yderligere informationer
Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks, Wien  
Führichgasse 6 
A-1010 Wien 
Tel: +43 1 512 79 04
E-mail: vieamb@um.dk 
http://oestrig.um.dk