Spring til indhold

Genopslag - Praktikant med fokus på politiske og økonomiske spørgsmål

Opgaver
Du vil indgå aktivt i ambassadens arbejde med politiske og økonomiske spørgsmål i forholdet mellem Danmark og Østrig, herunder en række politiske emner, som er centralt på dagsordenen i EU.
 
Typisk bidrager praktikanten til analyser af en række emner indenfor østrigsk inden- og udenrigspolitik med relevans for Danmark. Dertil kommer tilsvarende opgaver i forhold til Makedonien (FYROM), Slovakiet og Slovenien, som varetages fra ambassaden i Wien.
 
Praktikanten bliver inddraget i ambassadens løbende indberetningsarbejde til Udenrigsministeriet i København, men vil også få mulighed for at gennemføre andre analyseopgaver inden for specifikke sektorer i Østrig (sundhed, integration, miljøpolitik etc.). Derudover vil praktikanten bistå med løsning af opgaver for danske virksomheder, som ønsker at komme ind på eller udvikle sig på det østrigske marked. 
 
Forventninger
Du er i gang med en videregående samfundsfaglig uddannelse, sandsynligvis på kandidat-delen. Du skriver flydende og korrekt på dansk. Det er en forudsætning, at du forstår og taler tysk.
 
Der stilles til alle praktikanter krav om en betydelig arbejdsindsats i visse spidsbelastningsperioder. Opgaveområdet for praktikanterne er bredt, og udover ovennævnte opgaver forventes praktikanterne også at deltage i blandt andet praktisk forberedelse og gennemførelse af en række fælles opgaver, deriblandt fx ambassadens arrangementer i Østrig mv.
 
Vilkår
Praktikanterne støttes undervejs i at udarbejde en større rapport til brug for godkendelse af praktikophold, hvis dette er et krav fra uddannelsesinstitutionen. Hver praktikant får tildelt en personlig praktikvejleder.
 
Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanter kan dog modtage et tilskud til dækning af omkostninger på 400,- euro pr. måned. Du kan som praktikant vælge mellem to muligheder:

  1. At få udbetalt tilskuddet på 400,- euro til praktikopholdet som et fast beløb. Hvis du vælger denne løsning, kan du ikke modtage SU, hvis dit praktikophold er en del af din uddannelse.
  2. At få refunderet konkrete dokumenterede udgifter ved praktikopholdet (husleje, rejse til og fra praktikstedet ved begyndelse og afslutning på opholdet, udgifter til vaccinationer og forsikringer, visum og lokal transport mv.) Du vil maksimalt kunne få refusion af udgifter, der svarer til 400,- euro pr. måned. Med denne model fraskriver du dig ikke muligheden for SU, forudsat at praktikopholdet er en del af din uddannelse.


Praktikperiode

Fra den 1. februar 2018 til den 31. juli 2018.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag den 15. oktober 2017 kl. 12.00. Vi forventer at gennemføre samtaler i den efterfølgende uge. 
 
Ansøgning 
Den samlede ansøgning bør overholde følgende kriterier:

  • Ansøgningen skrives på dansk (max. 1 A4-side).
  • Vedlæg CV og karakterudskrift fra uddannelsessted(er). 
  • Du kan evt. vedlægge anbefalinger og andre relevante bilag.
  • Gør i din ansøgning opmærksom på, hvilken af de fire praktikstillinger, du ønsker at søge, og kom gerne ind på, hvilke kvalifikationer du har inden for netop dette område.
  • Ansøgningen og bilag fremsendes i én samlet PDF-fil.
  • Udfyld  emailens emnelinje således: ”Praktikansøgning. Forår 2018. Praktikstilling. Dit navn.”
  • Send ansøgningen til email-adressen vieamb@um.dk.

 
For yderligere informationer
Bilateral Souschef: Mads Hansen, e-mail: madhan@um.dk
 
Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks, Wien  
Führichgasse 6 
A-1010 Wien 
Tel: +43 1 512 79 04
E-mail: vieamb@um.dk 
http://oestrig.um.dk