Spring til indhold

Praktikant med fokus på OSCE

Opgaver
Ukraine-konflikten, demokrati og frihedsrettigheder, våbenkontrol og andre militære, tillidsskabende tiltag – det er Danmarks hovedprioriteter i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE. Din hovedopgave vil være at understøtte ambassaden i at fremme danske prioriteter i OSCE. Du vil stifte bekendtskab med de forskellige discipliner af multilateralt samarbejde og få en bred indsigt i OSCE’s arbejdsområder og danske diplomaters arbejde.
 
OSCE har 57 medlemslande, der dækker et område fra Vancouver til Vladivostok og samarbejder om sikkerhed, menneskerettigheder og demokrati, ytrings- og mediefrihed, mindretal, økonomi og miljø. Samarbejdet tager afsæt i Helsingforsslutakten fra 1975. OSCE har 17 feltmissioner spredt over OSCE-regionen og spiller en hovedrolle i at opnå en bæredygtig politisk løsning på konflikten i Ukraine – såvel med observatører på jorden som diplomater ved forhandlingsbordet. Herudover er OSCE en central aktør i håndteringen af de langstrakte konflikter i Moldova, Georgien og Nagorno-Karabakh.
 
OSCE er et veludbygget samarbejde med en høj mødeintensivitet og faste mødekadencer. Danmark søger særligt at fremme danske interesser via EU-samarbejdet ved OSCE, hvor medlemslandene koordinerer deres synspunkter.
 
Af konkrete arbejdsopgaver kan nævnes mødedeltagelse- og rapportering, bidrag til indberetninger og informationssøgning. Praktikanten vil få ansvaret for egne sagsområder med reference til vejlederen. Praktikanten forventes at opbygge et netværk med praktikanter fra andre medlemslande.
 
Ambassaden dækker ligeledes FN-organisationer (f.eks. IAEA og UNODC) og visse andre internationale organisationer (f.eks. CTBTO) i Wien. Der kan opstå situationer, hvor praktikanten også forventes at understøtte ambassaden i arbejdet med disse organisationer.
 
Forventninger
Du er i gang med en videregående uddannelse med fokus på internationale forhold, sandsynligvis på kandidat-delen. Du formulerer dig både mundtligt og skriftligt klart og præcist på dansk og engelsk. Du er god til at opbygge netværk.
 
Der stilles til alle praktikanter krav om en betydelig arbejdsindsats i visse spidsbelastningsperioder. Udover de afdelingsspecifikke opgaver forventes praktikanterne blandt andet at tage del i afviklingen af en række fælles opgaver, deriblandt ambassadens arrangementer i Østrig.
 
Vilkår
Praktikanterne støttes undervejs i at udarbejde en større rapport til brug for godkendelse af praktikophold, hvis dette er et krav fra uddannelsesinstitutionen. Hver praktikant får tildelt en personlig praktikvejleder.
 
Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanter kan dog modtage et tilskud på 400,- euro pr. måned. Du kan som praktikant vælge mellem to muligheder: 

  1. At få udbetalt tilskuddet på 400,- euro til praktikopholdet som et fast beløb. Hvis du vælger denne løsning, kan du ikke modtage SU, hvis dit praktikophold er en del af din uddannelse.
  2. At få refunderet konkrete dokumenterede udgifter ved praktikopholdet (husleje, rejse til og fra praktikstedet ved begyndelse og afslutning på opholdet, udgifter til vaccinationer og forsikringer, visum og lokal transport mv.) Du vil maksimalt kunne få refusion af udgifter, der svarer til 400,- euro pr. måned. Med denne model fraskriver du dig ikke muligheden for SU, forudsat at praktikopholdet er en del af din uddannelse.


Praktikperiode

Fra den 1. februar 2018 til den 31. juli 2018.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag den 1. oktober 2017 kl. 12.00. Vi forventer at gennemføre samtaler i den efterfølgende uge. 
 
Ansøgning sendes til 
Den samlede ansøgning bør overholde følgende kriterier: 

  • Ansøgningen skrives på dansk (max. 1 A4-side).
  • Vedlæg CV og karakterudskrift fra uddannelsessted(er).
  • Du kan evt. vedlægge anbefalinger og andre relevante bilag.
  • Gør i din ansøgning opmærksom på, hvilken af de fire praktikstillinger, du ønsker at søge, og kom gerne ind på, hvilke kvalifikationer du har inden for netop dette område.
  • Ansøgningen og bilag fremsendes i én samlet PDF-fil.
  • Udfyld emailens emnelinje således: ”Praktikansøgning. Efterår 2017. Praktikstilling. Dit navn.”
  • Send ansøgningen til email-adressen vieamb@um.dk.

 
For yderligere informationer
Ambassadesekretær: Rikke Høyer Hughes, e-mail: rikkhu@um.dk.
 
Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks, Wien  
Führichgasse 6 
A-1010 Wien 
Tel: +43 1 512 79 04 
Fax: +43 1 512 23 86
E-mail: vieamb@um.dk  http://oestrig.um.dk