Spring til indhold

Genopslag - Praktikant med fokus på presse, kommunikation og kultur

Opgaver
Du vil komme til at indgå aktivt i ambassadens presse- og kommunikationsindsats inkl. kulturarbejdet.
 
Arbejdet spænder fra Public Diplomacy-aktiviteter over kulturarrangementer til profilering af Danmark og ambassaden i østrigsk presse.
 
Dine opgaver vil bl.a. være at skrive og redigere nyheder til ambassadens hjemmeside, at opdatere og videreudvikle hjemmesiden i samarbejde med ambassadens øvrige medarbejdere, opdatere og videreudvikle ambassadens Facebook- og Twitter-profiler, foretage målrettet medieovervågning, bistå i kontakten med danske og østrigske journalister samt deltage i planlægning og gennemførelse af kultur- og Public Diplomacy arrangementer i Østrig.
 
Forventninger
Du er sandsynligvis i gang med kandidat-delen på en videregående uddannelse med fokus på medier, kommunikation, formidling eller journalistik. Du skriver flydende, levende og korrekt på dansk. Det er en forudsætning, at du forstår og taler tysk på højt niveau. Det er en fordel, hvis du har erfaring med web-redigering og video.
 
Der stilles til alle praktikanter krav om en betydelig arbejdsindsats i visse spidsbelastningsperioder. Udover de afdelingsspecifikke opgaver forventes praktikanterne blandt andet at tage del i afviklingen af en række fælles opgaver, deriblandt ambassadens arrangementer i Østrig.
 
Vilkår
Praktikanterne støttes undervejs i at udarbejde en større rapport til brug for godkendelse af praktikophold, hvis dette er et krav fra uddannelsesinstitutionen. Hver praktikant får tildelt en personlig praktikvejleder.
 
Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanter kan dog modtage et tilskud på 400,- euro pr. måned. Du kan som praktikant vælge mellem to muligheder:

  1. At få udbetalt tilskuddet på 400,- euro til praktikopholdet som et fast beløb. Hvis du vælger denne løsning, kan du ikke modtage SU, hvis dit praktikophold er en del af din uddannelse.
  2. At få refunderet konkrete dokumenterede udgifter ved praktikopholdet (husleje, rejse til og fra praktikstedet ved begyndelse og afslutning på opholdet, udgifter til vaccinationer og forsikringer, visum og lokal transport mv.) Du vil maksimalt kunne få refusion af udgifter, der svarer til 400,- euro pr. måned. Med denne model fraskriver du dig ikke muligheden for SU, forudsat at praktikopholdet er en del af din uddannelse.


Praktikperiode

Fra den 1. februar 2018 til den 31. juli 2018. 
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag den 15. oktober 2017 kl. 12.00. Vi forventer at gennemføre samtaler i løbet af den efterfølgende uge. 

Ansøgning
Den samlede ansøgning bør overholde følgende kriterier:

  • Ansøgningen skrives på dansk (max. 1 A4-side) 
  • Vedlæg CV og karakterudskrift fra uddannelsessted(er) 
  • Du kan evt. vedlægge anbefalinger og andre relevante bilag. 
  • Gør i din ansøgning opmærksom på, hvilken af de fire praktikstillinger, du ønsker at søge, og kom gerne ind på, hvilke kvalifikationer du har inden for netop dette område.
  • Ansøgningen og bilag fremsendes i én samlet PDF-fil. 
  • Udfyld e-mailens emnelinje således: ”Praktikansøgning. Forår 2018. Praktikstilling. Dit navn.” 

Send ansøgningen til e-mailadressen vieamb@um.dk

 
For yderligere informationer
Bilateral souschef: Mads Hansen, e-mail: madhan@um.dk
 
Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks, Wien  
Führichgasse 6 
A-1010 Wien 
Tel: +43 1 512 79 04
E-Mail: vieamb@um.dk 
http://oestrig.um.dk