Spring til indhold

To praktikanter til ambassadens bilaterale afdeling (politik, økonomi, handelsfremme og Public Diplomacy)

Opgaver
Ambassadens bilaterale praktikanter indgår aktivt i ambassadens arbejde, som bl.a. vedrører politiske og økonomiske spørgsmål i forholdet mellem Danmark og Østrig samt ambassadens presse- og kommunikationsindsats.

Praktikanterne bliver inddraget i ambassadens løbende indberetningsarbejde og vil typisk bidrage til analyser af en række emner inden for østrigsk inden- og udenrigspolitik med relevans for Danmark, ikke mindst under Østrigs formandskab for EU-Rådet i anden halvdel af 2018. Dertil kommer tilsvarende opgaver i forhold til Slovakiet, Slovenien, Albanien og Kosovo, som varetages fra ambassaden i Wien.

Derudover vil praktikanterne bistå med løsning af opgaver for danske virksomheder, som ønsker at komme ind på eller udvikle sig på det østrigske marked.

Endvidere engagerer ambassaden sig i en række public diplomacy-aktiviteter og kulturarrangementer med henblik på at profilere og brande Danmark.

Forventninger
Du er i gang med en videregående samfundsfaglig uddannelse, sandsynligvis på kandidat-delen. Du skriver flydende og korrekt på dansk. Det er en forudsætning, at du forstår og læser tysk på forholdsvis højt niveau.

Der stilles til alle praktikanter krav om en betydelig arbejdsindsats og fleksibilitet ift. opgaveløsningen. Praktikanterne indgår bredt i opgaveløsningen på ambassaden, herunder praktisk afviklingen af ambassadens arrangementer mv.

Vilkår
Praktikanterne støttes undervejs i at udarbejde en større rapport til brug for godkendelse af praktikophold, hvis dette er et krav fra uddannelsesinstitutionen. Hver praktikant får tildelt en personlig praktikvejleder.

Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanter kan dog modtage et tilskud på 400,- euro pr. måned. Du kan som praktikant vælge mellem to muligheder:

1) At få udbetalt tilskuddet på 400,- euro til praktikopholdet som et fast beløb. Hvis du vælger denne løsning, kan du ikke modtage SU, hvis dit praktikophold er en del af din uddannelse.
2) At få refunderet konkrete dokumenterede udgifter ved praktikopholdet (husleje, rejse til og fra praktikstedet ved begyndelse og afslutning på opholdet, udgifter til vaccinationer og forsikringer, visum og lokal transport mv.) Du vil maksimalt kunne få refusion af udgifter, der svarer til 400,- euro pr. måned. Med denne model fraskriver du dig ikke muligheden for SU, forudsat at praktikopholdet er en del af din uddannelse.

Praktikperiode
Fra den 1. august 2018 til den 31. januar 2019.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag den 25. februar 2018. Vi forventer at gennemføre samtaler i den efterfølgende uge.

Ansøgning
Den samlede ansøgning bør overholde følgende kriterier:

• Ansøgningen skrives på dansk (max. 1 A4-side)
• Vedlæg CV og karakterudskrift fra uddannelsessted(er)
• Du kan evt. vedlægge anbefalinger og andre relevante bilag.
• Ansøgningen og bilag fremsendes i én samlet PDF-fil.
• Udfyld e-mailens emnelinje således: ”Praktikansøgning, bilateral. Efterår 2018. Dit navn.”
• Send ansøgningen til email-adressen vieamb@um.dk.


For yderligere informationer
Bilateral Souschef: Mads Hansen, e-mail: madhan@um.dk

Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks, Wien 
Führichgasse 6
A-1010 Wien
Tel: +43 1 512 79 04
E-mail: vieamb@um.dk
http://oestrig.um.dk