Spring til indhold

Udenrigsministeriet søger to unge til at deltage i OSCE-ungdomskonference d. 25.-26. maj

06.04.2017  13:33
Vil du møde unge fra 56 andre medlemsstater af OSCE, verdens største regionale organisation, der dækker et område fra Vancouver til Vladivostok, og samarbejde med dem om nuværende og fremtidige sikkerhedsudfordringer i regionen? Udenrigsministeriet giver nu to danske unge (18-29) mulighed for at deltage på konferencen: ”2017 OSCE Conference – Working with Youth for Youth: strengthening security and cooperation online” den 25.-26. maj 2017. Konferencen handler om drage nytte af unges input i en tid med mange sikkerhedsudfordringer. Du vil som deltager få lov til at vælge dig ind på en arbejdsgruppe, hvor du vil arbejde med ét af følgende seks emner sammen med andre unge, akademikere og eksperter. De seks arbejdsgrupper er:
1. Unge og sikkerhed, herunder hvordan inklusion af unge kan være med til at forebygge konflikter.
2. Unge og sociale medier med særligt fokus på at forhindre ekstremisme og radikalisering.
3. Cybersikkerhed, økonomiske konsekvenser af malware og hvordan unge kan medvirke til at forhindre cyber-kriminalitet samtidig med, at privatlivet sikres.
4. Unges rolle i at skabe en bæredygtig verden, særligt at øge bevidstheden om miljøproblematikker og hvordan unges deltagelse i debat og lovgivning fremmes.
5. Unge online - promovering af tolerance og bekæmpelse af desinformation på sociale medier og online-platforme
6. Unges politiske deltagelse og hvordan nye teknologier kan fremme og ændre mulighederne for politisk medvirken.
Hvis du synes, at det lyder spændende, skal du sende dit CV og en kort, motiveret ansøgning om, hvorfor du skal have en af Danmarks to pladser som ungdomsrepræsentant. Den kan bl.a. indbefatte dine erfaringer inden for de emner, der er nævnt ovenfor, kendskab til OSCE, viden om sikkerhedspolitiske og internationale spørgsmål samt erfaring med ung-til-ung samarbejde.
Derudover er tilknytning til en dansk ungdomsorganisation samt gode engelskkundskaber et krav. Din ansøgning bør også inkludere hvilke(n) unge/organisation, du repræsenterer, og hvordan din deltagelse kan komme andre unge til gode.
Transport til konferencen fra Malaga, kost og logi er dækket af de spanske arrangører, men unge forventes selv at betale for ind- og udrejse til og fra Malaga.
For yderligere spørgsmål til konferencen kan du kontakte Anne Sophie Sonnergaard på mail: annson@um.dk.
Frist for ansøgning er tirsdag den 11. april kl. 24 og ansøgningen sendes til annson@um.dk.