Spring til indhold

Østrig som marked

Der er gode muligheder for eksport og handelssamarbejde mellem Danmark og Østrig. Begge lande har efter europæisk målestok en stabil økonomi og en købestærk befolkning. Købekraft-korrigeret BNP pr. indbygger i Østrig (2016) er €36.300 (i Danmark: €45.800 (Eurostat)), og samtidig har Østrig en meget lav arbejdsløshed med kun 5,5 % (i Danmark: 5,2 % (Eurostat)).

Danmark og danske varer og tjenesteydelser har generelt et godt ry i Østrig. Og en række danske virksomheder har længe været godt repræsenteret på det østrigske marked enten med egne datterselskaber i Østrig eller via tilstedeværelse på det tyske marked.

Den danske eksport til Østrig har de sidste par år ligget lige over 4 mia. DKK med en moderat stigning i vareeksporten. Østrig er Danmarks 23. største eksportmarked (2016), svarende til 0,67 % af den samlede danske eksport. Den samlede østrigske import udgjorde i 2016 135,7 mia. euro (Statistik Austria).

Østrig er centralt placeret midt i Europa med endog meget gode handelsforbindelser til Østeuropa og Balkan, hvor Østrigs erhvervsliv efter Murens fald dygtigt har placeret sig og udnyttet tidligere tiders tætte relationer.
Østrig er desuden begunstiget både af landets geografiske, kulturelle og sproglige nærhed til det store tyske marked. 12,1 % af Østrigs eksport går til Polen, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet, og 30,6 % går til Tyskland.

Østrig er arealmæssigt ca. dobbelt så stor som Danmark, har 8,82 mio. indbyggere og er opdelt i ni forbundslande. Der er væsentlige forskelle i erhvervsstrukturen og til en vis grad i lovgivningen forbundslandene imellem.

 

Udenrigsministeriet
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf. 33 92 05 00
thetradecouncil@um.dk