Spring til indhold

Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

22.03.2018  10:30

Fra regeringen deltager udenrigsministeren. Følgende emner er på dagsordenen:

1. Syrien 

2. Internationale operationer

3. Afghanistan

Derudover vil Nævnet blandt andet få lejlighed til at spørge ind til en række af udenrigsministerens rejser og bilaterale drøftelser mv.